Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Zmiana języka
PolskiAngielski
Kategorie
Producenci
Kategorie aktualności

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU


Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05-03-2019r.

Sklep www.nobshop.pl jest własnością firmy NOB Can Fly Łukasz Mikołajczyk, Małkinia Dolna 13, 07-320 Małkinia wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7591663930.

Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta.

DEFINICJE
Dzień roboczy – jest to jeden dzień od pon. do piąt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie pozwalający na utworzenie Konta;
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;
Kodeks Cywilny - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konto - przydzielona danemu Klientowi po rejestracji na www.nobshop.pl przestrzeń Sklepu, zabezpieczona loginem i hasłem, umożliwiająca zapisywanie i przechowywanie informacji o danych wysyłkowych Klienta, prezentująca historię oraz statusy zamówień;
Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego www.nobshop.pl;
Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu;
Sklep – prowadzony przez firmę
NOB Can Fly Łukasz Mikołajczyk, sklep internetowy działający pod adresem: www.nobshop.pl , sprzedający produkty za pośrednictwem Internetu;
Sprzedawca – firma NOB Can Fly Łukasz Mikołajczyk z siedzibą w miejscowości Małkinia Dolna 13, 07-320 Małkinia Górna, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7591663930, REGON 369187900;
Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zm.);
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Produktach Sklep zamieszcza na stronie nobshop.pl.
2. Zasięg działania Sklepu obejmuje wyłącznie terytorium Unii Europejskiej. Sklep nie sprzedaje i nie dostarcza Produktów poza granice Unii Europejskiej.
3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach www.nobshop.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
5. Do każdego zakupu w Sklepie wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT).
6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony www.nobshop.pl (poprzez Formularz zamówienia) 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10), b) Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, c) aktywny adres e-mail.
2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji
przez obsługę Sklepu (Zamówienie zmieni status na: "Zamówienie realizowane"). Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
4. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Anulowanie Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej informację od Sprzedawcy o anulowaniu Zamówienia.

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
1. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania Zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta drogą mailową: kontakt@nobcanfly.pl lub telefonicznie: +48 730 343 939.
2. Zarejestrowany Klient może również anulować zamówienie poprzez zalogowanie na koncie Klienta, wejście na szczegóły realizowanego zamówienia i wybranie przycisku 'anuluj zamówienie'.

CENY
1. Wszystkie ceny Produktów są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Ceny zamieszczone przy Produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.

3. Sklep nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

FORMY PŁATNOŚCI
Za Zamówienie złożone w Sklepie Klient może zapłacić w następujący sposób:
- za pobraniem - należność uiszczana jest kurierowi lub listonoszowi,
- przelewem bankowym na konto Sklepu: ING Banku Śląskiego PL67105010251000009251525979
przelewem elektronicznym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych (PayU, Przelewy24)

DOSTAWA
1. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
2. Decyzję o formie dostawy podejmuje Klient podczas wypełniania Formularza zamówienia.
dostawy”.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przy każdym oferowanym Produkcie podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od potwierdzenia Zamówienia (w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze) lub od wpłynięcia środków na nasze konto ( w przypadku zamówień płatnych przelewem, płatnościami elektronicznymi lub kartą płatniczą) do chwili wysłania zamówionych Produktów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na Produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, przy czym termin wysyłki określany jest na podstawie Produktu o najdłuższym czasie realizacji.
2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
3. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru firmy realizującej dostawę:
- Poczta Polska – czas dostawy – zwykle 1-5 dni roboczych,
- Kurier – czas dostawy – zwykle 1-2 dni roboczych,
- Paczkomaty
- czas dostawy - zwykle 1-2 dni roboczych.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

10.
Zwracany przez Konsumenta produkt nie powinien nosić cech zmniejszających jego wartość. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy w zakresie i w sposób, w który mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
12. Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz na adres: NOB Can Fly, ul. Wałbrzyska 11, lok 188, 02-739 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

REKLAMACJA PRODUKTU
1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli Klientem nie jest Konsument.
3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument ma prawo:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
6. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne Produktu zawierało: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
7. W zakresie składania reklamacji Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sklep, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
8. Reklamacja może być złożona na przykład pisemnie na adres: NOB Can Fly, ul. Wałbrzyska 11, lok 188, 02-739 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nobcanfly.pl. Złożenie reklamacji w podany wyżej sposób ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
10. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Konsument zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres NOB Can Fly, ul. Wałbrzyska 11, lok 188, 02-739 Warszawa. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
11. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Jeśli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w momencie sprzedaży.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zakupy w sklepie www.nobshop.pl zabezpieczone są szyfrowanym połączeniem SSL. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane podczas składania zamówienia, rejestracji i logowania.
2. Administratorem danych osobowych jest firma NOB Can Fly Łukasz Mikołajczyk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7591663930. Wysyłając dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, numer telefonu Klient dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień przez firmę NOB Can Fly Łukasz Mikołajczyk, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
5. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: NOB Can Fly, ul. Wałbrzyska 11, lok 188, 02-739 Warszawa lub formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nobcanfly.pl
6. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa i nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.
7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu
znajdującej się w stopce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.
2. Znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i prezentacji produktów.

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu